Kokido Heavy-Duty Plastic Leaf Skimmer
Item: 2052940 Model: K066BU/B