Mayne Freeport Planter - White
Item: 2012058 Model: 5860-W