Stamina BodyTrac Glider 1060 Rower
Item: 89154 Model: 35-1060